Specialisatie Focusing in therapie

Programma

2-jarige opleiding (12 x 2 dgn) waarin cursisten zich het focussen eigen maken en focusinterventies leren integreren in de eigen therapeutische of begeleidingsmethodiek en stijl.

Doelgroep

psychologen, (vak)therapeuten, counselors en andere hulpverleners in de psychosociale hulpverlening.

Accreditatie:

VGcP/VPeP (48 ptn), NIP A&O/A&G (144 ptn), SRVB (75), eventuele anderen op verzoek

Docenten

Aaffien de Vries + gastdocenten:

 • Erik Peters
 • Nini de Graaff
 • Chris van de Veire
 • Rene Veugelers
 • Claude Missiaen
 • Jessica Delooz (onder voorberhoud)

De biografieën van de docenten zijn hier te bekijken of downloaden.

Aantal deelnemers

Maximaal 12

Locatie

Amersfoort

Studiebelasting

324 uur verdeeld over 2 jaar:

 • 6 X 2 cursusdagen per jaar (144 uur)
 • 180  uur literatuur, oefening, opdrachten

Programmacommissie

 • drs. Marijke Baljon
 • drs. Nini de Graaff
 • drs. Claude Missiaen

Voor het aanvragen van de brochure klik op Contact

Werkwijze en inhoud:

1e jaar

Het eerste jaar is vooral gericht op het zelf focussen en elkaar daarin begeleiden. Zelf leren focussen is de beste manier om ook de cliënt te leren begeleiden bij een focusproces en geeft de cursist tevens de gelegenheid te werken aan eigen blokkades en valkuilen. Het accent ligt op ervaren, toch is theoretische vorming onmisbaar en komt zeker ook aan bod. Onderwerpen die aan bod komen: basisconcepten van focussen; Gendlins  persoonlijkheidstheorie; visie op pathologie; therapietheorie; innerlijke criticus; blokkades en verslavingen; te dichtbij, te veraf processen; intellectualisering; overweldigd worden door emoties; externaliseren.

2e jaar

Het tweede jaar is meer gericht op het inpassen in de eigen therapeutische praktijk.  Er is geen vaststaand protocol of model dat gevolgd dient te worden. Integendeel, de cursisten worden aangemoedigd hun eigen stijl en benadering te ontwikkelen. Van cursisten wordt verwacht dat zij opnames en transcripties van sessies  inleveren. Er is meer supervisie voorzien. Iedere cursist verzorgd eenmaal een presentatie rond de literatuur. Verschillende gastdocenten presenteren hun specifieke doelgroep of benaderingswijze of toepassing van Focusing in de praktijk.

Ontwikkeling en toetsing

Zowel in het eerste als in het tweede jaar wordt van de cursisten verwacht dat zij na iedere tweedaagse bijeenkomst een reflectieverslag schrijven. Ook wordt de cursisten gevraagd, reeds vanaf het begin van de opleiding een focusdagboek bij te houden met focuservaringen en vragen. Aan het einde van het eerste jaar schrijven de cursisten een verslag waarbij ze reflecteren op de afgelegde weg. Hierin komen  de sterke en reeds ontwikkelde kwaliteiten aan bod en worden aspecten geformuleerd die aandacht behoeven in het tweede leerjaar. In het tweede jaar vindt supervisie plaats en verzorgen de cursisten een literatuurpresentatie voor de groep. De opleiding wordt afgesloten met een sessieverslag en eindreflectie.

 

Wat deelnemers over deze opleiding zeggen

Ik heb meer plezier in mijn werk gekregen. Ik werk nu meer vanuit vertrouwen, vanuit een innerlijk weten, dan vanuit gestelde doelen.

Er is meer samenspel met de cliënt waarbij we ons samen bevinden op het snijvlak van het bewuste en onbewuste. Hoe meer verbonden ik ben met mijzelf hoe beter ik kan aansluiten bij het proces van de cliënt.

Focussen helpt zowel om afstand te creëren als om verbinding te maken met de binnenwereld. Het is ongelofelijk hoe dit leidt tot nieuwe inzichten en hoe iedere volgende stap voelbaar is in het lijf.