Overzicht cursussen

Cursus 1

In de basiscursus focussen leer je wat focussen is en hoe je dat zelf kunt doen. Focussen is luisteren naar wat er van-binnen voelbaar is maar nog geen woorden heeft. Je leert dat wat zich aandient te herkennen en te erkennen en daar met geduld, aandacht en respect naar te ‘luisteren’. Je gaat merken dat alleen al die innerlijke houding leidt tot positieve veranderingen. Van meet af aan oefen je ook in het luisterend begeleiden van een ander.

Cursus 2

In Focussen 2 leer je de basisvaardigheden verder te ontwikkelen en te verfijnen. Er is nu meer aandacht voor de barrières die je tegen kunt komen zoals ‘de innerlijke criticus’ (kritische processen) en ‘kind vanbinnen’. Ook komen de toepassingsmogelijkheden van het focussen in je dagelijks leven aan bod. Je oefent in aandachtig aanwezig zijn bij wat er van binnen is. Het vertrouwen in het proces kan groeien, doordat je merkt dat “het paard zelf de weg naar huis wel weet”.

Cursus 3

In cursus 3 leer je hoe jij en je focusmaatje elkaar kunnen begeleiden bij het focussen. Wat kan de begeleider doen om de focusser te ondersteunen bij zijn of haar focusproces? En vooral ook: wat moet de begeleider juist niet doen! Er is aandacht voor het scheppen van een veilige ruimte (zowel voor jezelf als voor de ander) werkelijk luisteren en het proces helpen dragen.

Cursus 4

In deze cursus ga je de mogelijkheden van het begeleiden verder verkennen en verfijnen. Ook is er aandacht voor specifieke situaties die zich voor kunnen doen bij het begeleiden van een focusser. Je leert bijvoorbeeld de focusser te helpen omgaan met blokkades en beperkende (oude) patronen, innerlijke kritische processen en ‘het kind vanbinnen’.

Algemene info & kosten

De cursus is vooral gericht op ervaren en oefenen. Je oefent met zélf focussen én met focussend luisteren naar een maatje. Een cursus bestaat uit zes dagdelen en wordt vaak in drie dagen gegeven.

Na de basiscursus is het mogelijk om je verder in het focussen te bekwamen door te doen. Ook kun je er voor kiezen met een bepaalde toepassing of onderwerp in een workshop bezig te gaan.

De basiscursus kost € 350,- dit is inclusief een individuele kennismakingssessie; vervolgcursussen kosten € 325,-; de kosten voor een workshop bedragen meestal € 135,- per dag.

Ik heb mijn krachtbron leren kennen

Meer vondsten

Wat deelnemers over de cursussen zeggen

“Door de veilige bedding krijgt de innerlijke criticus weinig kans en is er alle ruimte om te leren en te ontwikkelen. En ik ervaar jou als trainer/begeleider daarin als een enorme focus-inspiratiebron: krachtig, authentiek, liefdevol, betrokken en professioneel. Dus hartelijk dank daarvoor!”

Deelnemers vonden in de basiscursus:

 • ruimte en meer vertrouwen in mijzelf
 • beter bij mezelf zijn is beter bij de ander zijn
 • erbij kunnen zijn en luisteren
 • duidelijkheid over mijn innerlijke wereld
 • dit is echt iets nieuws!!
 • ik heb mijn krachtbron leren kennen
 • ik heb mij mijn gevoel weer toegeëigend
 • ik heb terug gekregen wat me afgenomen is
 • openheid en veiligheid
 • het is alsof ik opgenomen ben in een wijder verband
 • het is zo verrassend, dat het werkt!

“De opbouw van het leren focussen is helder en gestructureerd, in een bedding van liefdevolle aanvaarding van alles wat zich aandient en alles wat geleerd wil worden. Daardoor komen we als cursisten langzaam maar zeker steeds meer in het gevoel van wat focussen inhoudt en hoe we het kunnen inzetten voor onszelf en anderen. Heel fijn”

“Ik heb genoten van een heerlijk en interessant focusjaar. Ik voel me gevoed door je kennis en persoonlijkheid en goede voorbeeld.”

“Ik vind de cursus zeer gedegen qua inhoud en begeleiding. Je leeft het focussen ook voor, vanuit een natuurlijke, rustige, liefdevolle en geaarde basishouding.”