Voor coaches, counselors en (vak)therapeuten

driedaage bijscholing

 

Accreditatie

RV (SRVB), NOBCO, LVPW, SKB, NVPA, NFG, VGVZ, NVKH, ABvC, BAM en diverse anderen.

Klik op Agenda voor data en locaties.

Klik op Contact voor het aanvragen van een folder of om een afspraak te maken.

 

Deelname

Kosten: € 725,- euro inclusief lunch en syllabus.
Deelnemers: min 4, max 12
lokatie: landgoed Verwolde, Laren (Gld) // Hotel Bitter en Zoet, Veenhuizen (Dr)
Informatie en opgave:
aaffien.de.vries@gmail.com of tel 0612690823
Annuleringsregeling 

 

 

Inhoud

Op dag 1 wordt stil gestaan bij de achtergronden en filosofische uitgangspunten van Focusing. Verschillende basisbegrippen en de stappen van een focusproces komen aan bod. Er wordt uitgebreid geoefend in zelf focussen en luisterend aanwezig zijn bij een focusproces.
Op de tweede dag wordt er verder geoefend en is er aandacht voor de specifieke manier van luisteren en voor blokkades die tijdens een focusproces kunnen optreden. Daarnaast wordt er tijd besteed aan het inweven van focus-elementen in het contact met cliënten. Er is tevens gelegenheid eigen casuïstiek in te brengen.

Op de derde dag komt die specifieke blokkade van innerlijke processen en groei, ‘de innerlijke criticus’ aan de orde. Deelnemers gaan zelf aan het werk met hun eigen innerlijke kritische processen en leren deze herkennen en hanteren bij hun cliënten.

Brochure aanvragen? klik hier

 

Waardering van de training

‘Wat een waardevolle training! ….een hele mooie verdieping in het lichaamsgericht werken. Als pmt’er ben ik gericht op ‘wat voel je in je lijf?’. Maar wat doe je dan met dat gevoel? Daar kwam ik niet altijd uit. Focussen biedt handvatten om het lijf zijn werk te laten doen, zonder analyseren of interpreteren. Erop vertrouwend dat het lijf weet wat aandacht nodig heeft, zodat er ruimte en richting voor het vervolg ontstaat. Een training waarin theorie en praktijk aanvullend op elkaar ingezet worden en waarin Aaffien de aanwezige, luisterende, spiegelende attitude belichaamd.’
Judith Blokland-Vos

Psychomotorisch Therapeut

“Sinds het volgen van de driedaagse basistraining Focussen voor Professionals kom ik veel momenten tegen, zowel privé als in mijn praktijk, waarop het een meerwaarde geeft om de tijdens de training geleerde luistermethode te gebruiken. Eigenlijk heb ik de basisbeginselen van luisteren pas echt in deze training geleerd. Het is mooi om een cliënt te kunnen begeleiden in het volgen van zijn eigen proces door te luisteren, spiegelen en door een focussende houding aan te nemen. Het is ook heel waardevol om te ervaren hoe mijn zoontje van 5 reageert op het moment dat ik naar hem luister en zijn woorden teruggeef in plaats van een oplossing aandraag.”
Esther van der Poel

Energetisch Therapeut / Masseur

Ik heb in de cursus geleerd hoe ik Focusing kan integreren in het homeopathisch consult. Ik hoef nu minder vragen te stellen en cliënten krijgen zelf meer grip op het eigen innerlijk proces. Er ontstaat een dieper beeld van wat er aan de hand is. De keuze voor het homeopathisch middel kan zo verfijnder worden afgestemd.
Astrid van Houwelingen

Klassiek Homeopaat, Homeotherapie, Rotterdam

‘De cursus Focussen voor Professionals was erg leuk om te volgen. Onze docent Aaffien heeft een open, niet oordelende houding. Er is geen goed of fout en ook niet een juiste manier. Dit gaf een ongedwongen sfeer waarbij iedereen het beste uit zichzelf kon halen.

Voor mijzelf was het een eye-opener om te ervaren dat het uithangen in een gevoel al voldoende kan zijn om grote verschuivingen teweeg te brengen. In het gevoel of de emotie verdwijnen (verdrinken) hoeft dus zeker niet altijd!

In mijn werk als Rebalancer / fysiotherapeut heb ik ervaren dat op deze gepaste afstand bij een emotie of gevoel blijven, veiligheid kan bieden voor de cliënt waardoor deze zijn eigen kracht kan blijven voelen. Deze cursus was voor mij een prachtig cadeau, voor mijzelf en voor mij als professional.’

Vera Kinket

Rebalancer / Fysiotherapeut.

Aaffien is een bevlogen focusser waardoor de training inspirerend is en erg leuk om te volgen. Ik heb veel geleerd, met name hoe je focusing praktisch toe kunt passen in de eigen praktijk. Focusing ervaar ik als een verrijking omdat het een extra ingang in het lichaamsgericht werken met zich meebrengt.
Katja Duijndam

Lichaamsgericht therapeut en gedragsanalist, Insight-View, Blaricum

De aankondiging van de training wekte mijn nieuwsgierigheid. Ik ben altijd al op zoek naar bruikbare manieren om het gevoel te integreren in “praatbehandelingen”. Focussen was ongeveer 20 jaar geleden ook al eens onder mijn aandacht geweest en nu was het er weer. Des te meer reden om er echt iets mee te doen.
De training is een mooie afwisseling van zelf aan den lijve ervaren wat focussen nu eigenlijk is, een theoretische uitleg en verdieping en praktische oefeningen.

De cursus ‘Introductie Focusing’ van Aaffien leverde mij een zeer goed afgepast aanbod op. Wat ik ervan mee heb gekregen heeft me voldoende vertrouwen gegeven er met mezelf en met cliënten mee aan de slag te gaan. Vandaag succesvol een behandeling afgesloten met iemand die, na jaren last van lichamelijke spanningen, na één sessie focussen wist wat nodig was te doen en zich nu weer kan ontspannen.

“Intensieve dagen vol theorie en praktijk”

“Genoeg mee gekregen om met mijn eigen cliënten te kunnen werken”

“Je verpersoonlijkte het focussen in al je interventies die jij deed”

“Bijzonder leerzaam”

“Humorvolle, gestructureerde, vrije en toch sturende aanpak”

“Uitgenodigd te leren en te reflecteren”

“Deskundige, gedegen maar ook plezierige begeleiding”