Supervisie – voor mensen die met mensen werken

Supervisie biedt persoonlijke groeimogelijkheden binnen het professioneel handelen. Het gaat daarbij zowel om houding en vaardigheden als om kennis en inzicht. De persoonlijke ervaring van de supervisant staat daarbij centraal. Je leert de vaardigheden die je hebt beter te benutten en uit te breiden.

Supervisie is pas op de plaats maken

…….. en tijd nemen om stil te staan bij:

  • het gevoel dat je vastloopt met een cliënt
  • de last die je ervaart in het omgaan met emoties van je cliënten, of juist met de ‘koppoters’ die weinig emotie lijken te hebben
  • de spanning die je ervaart rondom een specifieke problematiek van cliënten bv. dood of eenzaamheid
  • de moeite die je hebt om grenzen te bewaken of heldere feedback te geven;
  • hoe je zelf fit en fris blijft – wat heb jij nodig aan zelfzorg en voeding?
  • dat zeurende gevoel dat wat je doet niet goed genoeg is;
  • een verlangen om meer van jezelf tot ontwikkeling te laten komen.

 

Aaffien heeft de supervisiescholing gevolgd bij Marijke Baljon en Grieteke van de Pol.

Werkwijze

Een supervisiesessie duurt 5 kwartier en bestaat uit twee delen. Eerst staan we stil bij een door jou gekozen situatie of thema. Op een focussende manier zodat we optimaal gebruik kunnen maken van jouw innerlijk, impliciet weten.

In het tweede gedeelte reflecteren we op de inhoud én de vorm van de focussessie en formuleren concrete handvatten die je toe kunt passen in je praktijk.

Voorafgaand aan het supervisietraject maken we een overeenkomst waarin we één of enkele aandachtsgebieden beschrijven. We maken afspraken over de duur van het traject, de frequentie van de bijeenkomsten, en de wijze van reflecteren en evalueren.

Doel

Het doel van de supervisie is je basis te verstevigen door (nog meer) de vorm van je eigen manier van werken te vinden en daarop te vertrouwen; je reflectief vermogen te vergroten zodat je je impliciete kennis meer kunt inzetten en nieuwe handvatten aan te reiken voor de begeleiding van je cliënten.

Lokatie en prijs

Supervisieafspraken vinden plaats in de praktijkruimte in Peize of via Skype. Naast individuele supervisie is er ook groepssupervisie mogelijk in groepjes van maximaal drie supervisanten.

De kosten: 125 euro per sessie van 5 kwartier.

Wat supervisanten over de supervisie zeggen

Ik zocht ondersteuning in mijn werk als therapeut; voeding en steun op punten die ik moeilijk vond. Ik wilde weer meer in mijn stroom komen. Veiligheid is voor mij belangrijk om me kwetsbaar te durven opstellen. De veiligheid die ik in eerdere individuele sessies bij Aaffien had ervaren maakten dat ik besloot ook de supervisie bij haar te doen.

Het heeft me gebracht wat ik zocht. Ik bén meer in mijn stroom gekomen. Ik kan me meer verbinden met de processen bij mijn cliënten. Ik merk bovendien dat ik meer cliënten krijg.

Ik voel een verschuiving in mijn grondhouding, weer een stap in minder vanuit ‘overleven’ en meer vanuit ‘Zijn’ leven en werken.

Ook voel ik meer enthousiasme, verbinding en vertrouwen in het schrijven aan mijn boek.

Wat ik erg waardeerde was de ruimte om mijn eigen proces te gaan. Dat er ruimte was voor dat wat zich op het moment aandiende. En hoe Aaffien  de kracht van iemand altijd naar voren weet te halen.

Ik kan de supervisie aanraden aan ieder die op een diepgaande wijze wil werken en wil groeien aan de thema’s die hij of zij in zichzelf of in het werk tegenkomt.

Bahar Farshchi Jamshidabady

Lichaamsgericht kunstzinnig therapeut (beeldend), https://beleefkunstzinnigetherapie.nl/

Ik werk als supervisor, intervisiebegeleider en coach. Ik was al wel bekend met het focussen, maar wilde het graag meer integreren in mijn begeleidingstrajecten. Ook omdat ik werk met professionals die met kinderen werken, en juist kinderen zo sterk zijn in de lichamelijke gewaarwording, vind ik het focussen een heel mooie gevoelsinterventie in de begeleiding en coaching.
Ik wilde er meer van leren, ik wilde mijn interne supervisor ontwikkelen en ik wilde graag zien en ervarenderwijze meemaken hoe Aaffien vanuit het focussen werkt.

Tijdens de supervisiesessies met Aaffien heb ik heel bewust kunnen ervaren hoe Aaffien het focussen toepaste en wat ik er mee kon. Aaffien is conscientieus, rustig en duidelijk. Ze bleef heel dicht bij mijn beleving en kon tegelijkertijd goed het overzicht houden.Ik voelde veel ruimte en haar begeleiding maakte dat ik me in vertrouwen kon overgeven aan het focussen-proces. De supervisie bij Aaffien heeft mij geholpen om op een heel milde en onderzoekende manier vanuit de lichaamsgewaarwording inhoudelijk handvatten te krijgen tav handelingsalternatieven op werkgebied. Ik heb nog meer vertrouwen gekregen in de waarde van lichamelijke gewaarwording en ben me er nog meer bewust van.

Het proces van het Focussen heb ik regelmatig als ontroerend ervaren, er zijn voor mij puzzelstukken in elkaar gevallen en ik ben in beweging gekomen op een manier die ik niet voor mogelijk had gehouden in zo’n kort tijdsbestek.

Aaffien koppelde op het einde van een sessie steeds terug naar mijn leervraag, waardoor ik een goede verbinding kon maken met concreet handelen in de praktijk. Dat was voor mij erg belangrijk en maakte dat ik niet alleen innerlijk in een proces terecht kwam, maar ook in de praktijk ontwikkeling zichtbaar was. Tussen de sessies bleef dat proces in ontwikkeling.

De supervisie bij Aaffien heeft mij versterkt in de vaardigheden die ik nu in huis heb om mijzelf als procesbegeleider te kunnen bevragen. Focussen heeft naar mijn idee heel veel met zelfsturing te maken. Een prachtig instrument om mijn innerlijke supervisor verder te ontwikkelen en ook om te benutten in de begeleiding van anderen. En het proces bij Aaffien heeft mij het vertrouwen gegeven dat ik een heel mooie hengel in handen heb, die ik graag nog meer leer hanteren.

Else Oostendorp

Supervisor, intervisiebegeleider en coach