Workshop Dwingende patronen

Ken je dat? Weer te laat, te veel, te lang ……. TV gekeken, gesurft op internet, koekjes gegeten, gerookt, ja gezegd terwijl je nee bedoelde of iets anders gedaan wat je eigenlijk niet wilt. Zo gaat het nou altijd, je neemt je voor om nu écht niet meer ………. en tóch doe je het weer. We noemen het vaak onze verslavingen of slechte gewoonten. Het is iets waar je geen controle over lijkt te hebben. Het zet je aan tot actie zonder dat je er macht over hebt. Het is een patroon, een zeer dwingend patroon. Een patroon waarvan je weet en misschien ook wel voelt dat het niet goed voor je is, je wordt er niet gelukkig van. Geen wonder dat je er van af wilt. En toch .. het lukt maar niet, wat je ook doet.

Voor data zie Agenda Workshops

Weet je waarom verandering zo moeilijk is? Omdat het gaat om patronen met een missie. Het wil iets voor je, iets goeds, hoe gek dat ook mag klinken. Het wil iets voor je oplossen. Het is een poging om moeilijke, onaangename gevoelens te reguleren, geen pijn te voelen, je integriteit te waarborgen of veiligheid te bewerkstelligen. En het geeft die missie niet zomaar op. Niet omdat jij je voorneemt het voortaan anders te doen, zelfs niet al ben je nog zo gedisciplineerd. En mocht veranderen toch lukken dan blijft de onderliggende missie en dus neiging tot dit gedrag bestaan.

Veranderen is moeilijk omdat het alsmaar niet krijgt wat het nodig heeft. Wat het nodig heeft is dat we stoppen met het af te keuren en weg te willen hebben. Het heeft het nodig dat we ons er voor open stellen, het aandacht geven en bereid zijn te horen wat het eigenlijk wil. Kortom het heeft aandacht en erkenning nodig.

Om je er op deze manier mee te verbinden is niet zo makkelijk. Er zijn veel commentaarstemmen, vaak zijn er ook andere patronen die invloed uitoefenen. Het kan een behoorlijke chaos zijn daar van binnen. In deze tweedaagse workshop komt er meer zicht op die ingewikkelde innerlijke structuren en ga je kennismaken met de missie van jouw slechte gewoonte, jouw verslaving, jouw ongewenste patroon. Er komt erkenning en aandacht voor hoe het is, wat het is en hoe hard het altijd gewerkt heeft om jou ten dienste te staan. Je zult merken dat er ruimte komt, meer lucht, minder innerlijke spanning. Er komt verandering, niet omdat het moet maar omdat transformatie, groei nu eenmaal de natuur is van ons innerlijke proces.

Voorbeelden

“De zorgvuldige opbouw in het programma en de warme en kundige begeleiding van Aaffien, hielpen mijn aandacht naar binnen te richten en eens écht te luisteren naar wat ze daar van binnen te zeggen hebben.
Door middel van individuele oefeningen, theorie en uitwisseling in de groep werden we uitgenodigd, vriendelijk  en niet oordelend, te onderzoeken wat onze overheersende dwingende patronen zijn. Daar ben ik me beter van gewaar geworden, en dat is voelbaar ánders dan alleen meer inzicht verkrijgen. Ook ben ik me meer bewust geworden van de talenten die ik in die patronen heb ontwikkeld en de blokkades die daarin zijn ontstaan.
Ik heb ervaren dat ik een keuze heb om niet opnieuw  in het patroon te stappen, maar met respect voor wat het wil (beschermen, verdedigen), stapje voor stapje, een alternatief te kiezen.  

Bij de afronding van de workshop:  

  • was ik me voelbaar bewust dat het niet een ánder is die me klein houdt  ……… 
  • voelde ik in alle opzichten meer bewegingsruimte.”
Aukje van der Iest

Mijn rebel van binnen voelt totaal anders sinds het gehoord wordt. Sinds ik weet dat het eigenlijk mijn integriteit wil beschermen. En het klopt! Zij heeft gelijk! Ik ben autonoom. Ik mag mijn eigen beslissingen nemen, zelfs als een ander het daar niet mee eens is. En dat geeft ruimte. Ruimte in mijn lijf en in mijn patroon, het is minder dwingend. Het geeft ruimte om even stil te staan bij “he wat gebeurt hier eigenlijk, wil ik dit of is mijn patroon voor mij aan het werk?” in plaats van dat er een deurtje dicht gaat en ik het patroon volg, moet volgen.

Een man ontdekt dat zijn altijd-maar-willen-helpen-patroon voortkomt uit de missie te zorgen dat “mamma hem ziet”.

Een vrouw merkt dat de momenten dat ze naar de chocolade grijpt eigenlijk momenten zijn dat ze zich eenzaam voelt.

Een ander dat TV kijken haar afleidt van haar altijd aanwezige gevoel van “niet goed genoeg”.