In de lente van 2015 ontkiemde er een klein zaadje: een idee dat tot op dat moment enkel in onze hoofden leefde, mocht gaan groeien. Het concept Rouwretraites Ruimte voor Jou werd leven in geblazen. In de vijfdaagse rouwretraites die wij, Els Spil en Maartje Hazebroek sedertdien organiseren, willen we die levensenergie voelbaar maken in alles wat we doen. Welke zaadjes mogen bij jou gaan groeien? De retraitedeelnemers zijn mensen die een dierbare zijn verloren door overlijden. Het (weer) verbinding maken met levensenergie is essentieel. In een retraite geven wij deelnemers de ruimte en de aandacht om werkelijk te luisteren naar datgene in het lichaam dat geleefd wil worden. Inmiddels hebben we een grote variëteit aan werkvormen, die we aanpassen aan de behoeften van een groep. Daarmee is het kiemplantje uitgegroeid tot een volwaardige en sterke plant. Omdat wij onszelf willen blijven ontwikkelen, deden we een cursus focusing bij Aaffien. Achteraf bleek dat uit de volwassen plant ook nog een mooie bloem kon groeien. De technieken en het gedachtengoed van focusing gaven de retraites echt iets extra’s. Maartje sprak daarover met Aaffien.

Rouwretraites Ruimte voor Jou
Maartje: Een retraite is een periode waarin je je als het ware terugtrekt uit je dagelijks leven en bewust bezig gaat met je leven en / of bepaalde thema’s of vraagstukken daarbinnen. In een retraite verleg je je focus naar je innerlijke leven. Bij een rouwretraite hangt de beweging naar binnen samen met alle gevoelens van rouw die in jou geleefd willen worden.

Aaffien: Dat is mooi gezegd: “Alle gevoelens van rouw die in jou geleefd willen worden”. Rouwen gaat niet volgens een vast stramien en met een vaste inhoud. Rouwen is een individueel proces, waarvan niemand weet welke gevoelens van rouw geleefd willen worden. Ruimte maken voor wat gevoeld wil worden, dat schept ruimte. Je, als begeleider,  laten leiden door het innerlijk proces van de cliënt, dat is de kunst en een uitdaging bij het begeleiden van rouwprocessen.

Maartje: Dat klopt en niet zelden lopen mensen vast in hun rouwproces. In de retraite geven wij deelnemers de mogelijkheid om te kijken wat er precies gebeurt. Dit kijken naar jezelf en wat er binnenin je gebeurt, begint bij aandacht, een welkom heten en ruimte bieden aan alles wat er is. Wat ligt er bovenop? Wat zit daaronder? Wij hebben een programma ontwikkeld met allerlei verschillende werkvormen, die het kijken met aandacht en het voelen in het lichaam ondersteunen. Het is mooi als iemand ervaart dat hij / zij niet weg hoeft te lopen voor het gevoel, of leert dat hij niet het gevoel ís, maar erbij kan blijven. Door aandachtig te kijken naar ‘wat is’ en dit ook te voelen in het lijf, ontstaan vaak vanzelf inzichten en antwoorden en zo kunnen de deelnemers weer een stap(je) zetten in hun proces.

Aaffien: Ervaren dat je niet weg hoeft te lopen voor je gevoel, maar handvatten hebben om je te verhouden tot je gevoel, dat maakt het rouwproces een stuk dragelijker. Het brengt bovendien de ervaring dat je niet volledig samenvalt met je gevoelens van rouw. Jij bent er én er zijn deze gevoelens van rouw. En inderdaad, als je daar ruimte voor maakt komt de volgende stap vanzelf. Dat komt omdat het lichaam op een ingewikkelde manier weet heeft van de beste manier van leven, ook in moeilijke omstandigheden.

Focusing in tijden van rouw
Maartje: Gevoelens van rouw vragen om een zachte aanpak. Ze vragen om aandacht en erkenning. Soms hebben mensen onbewust veel beschermingslagen opgebouwd om de pijn, die een overlijden heeft veroorzaakt, niet te voelen. Rechtstreeks bewegen naar die pijn werkt vaak averechts, mensen kunnen schrikken van het immense gevoel, er kan zelfs hertraumatisering optreden. Focusing is een bijzonder vriendelijke en uiterst krachtige methode om in contact te komen met ontstane blokkades en de spanningen die dat teweeg brengt, alsook met de oorspronkelijke wil tot leven. Een focusing sessie kan in korte tijd heel duidelijk maken wat er gebeurt, door te voelen wat er in het lichaam gebeurt of door beelden die ontstaan. Dit alles met enorm veel respect voor de opgeworpen blokkades in jezelf. De beschermingsmechanismen zijn er niet voor niets. Je mag ze erkennen, daar draait het om. Door dat te doen ontstaat er ruimte. Ruimte om ook al het andere dat er is te voelen, zoals bijvoorbeeld licht, leven, dankbaarheid, vreugde.

Aaffien: Mooi dat je niet het woord weerstand gebruikt, maar het veel betere en veelzeggender woord beschermingsmechanismen. Niet willen voelen is geen kwestie van onwil maar een patroon dat ontstaan is toen het heel belangrijk was om niet te voelen, misschien wel van levensbelang. Erkenning voor zo’n patroon van niet willen is belangrijk – als je ‘ze daar vanbinnen’ laat weten dat je ziet en beseft welk belangrijk werk er verzet is, merk je dat er iets gebeurt; er komt langzaam verandering, ruimte om te voelen wat gevoeld wil worden. En ja, dan komt er ook weer ruimte voor de levenswil.

Focusing in de rouwretraites
Maartje: Inderdaad zijn de beschermingsmechanismen vaak al heel oude mechanismen, die terugvoeren naar andere tijden, niet zelden de tijd dat we kind waren. Focussen vergemakkelijkt de beweging hiernaar toe. Het toepassen van focusing technieken verbreedde de werkvormen in de retraite en maakte het ervaren in het lichaam voor sommige deelnemers ook eenvoudiger. Het voelen in het lijf is essentieel in de retraites, focusing biedt meer praktische handvatten om de aandacht te houden bij wat er vanbinnen gebeurt. Focusing start precies daar waar de deelnemer is in zijn proces en dat past bij hoe onze retraites zijn ingericht. Sinds de focusing cursus gebruiken we de zinnen: “We hoeven nergens naar toe. We hoeven geen resultaat te bereiken of iets op te lossen. We kijken alleen maar naar wat er is.” Dit geeft zo enorm veel rust in de retraite. Niet alleen voor de deelnemers, maar zeker ook voor onszelf. Wij zijn dankbaar voor wat we hebben mogen leren bij jou, Aaffien. Deze methodiek is voor ons de kers op de taart, of eigenlijk de bloem aan de plant ?.

Aaffien: Ik ben heel blij dat  Focusing een weg heeft gevonden in jullie  benadering. Hoe Focusing woorden heeft gegeven aan veel van wat jullie al deden en hoe het jullie inzicht en werkvormen heeft verbreed. Focusing brengt naast gevoelens van verdriet, boosheid en schuld ook energie voor de nieuwe levenssituatie. Het organisme weet zelf hoe het verder kan. In iedere pijn zit ook nieuwe levensenergie, hoe gek dat soms ook lijkt. Als er geen ruimte is voor gevoelens en emoties dan stolt ook de levensenergie. Het is daarom belangrijk dat het moeilijke er mag zijn, dat het woorden vindt, het geuit wordt, ontvangen, begrepen en doorvoeld, op een vriendelijke manier zonder er in te verdrinken of mee samen te vallen. Én dat dit gebeurt in het eigen tempo, op een eigen manier en in eigen woorden. Als dat gebeurt, ja dan kan ook de nieuwe levensenergie zich vormen.

////////////////

Rouwretraites Ruimte voor Jou
Els Spil en Maartje Hazebroek bieden mensen die een dierbare verloren zijn, de gelegenheid om uit de hectiek van het dagelijks leven te stappen en alle ruimte te geven aan hun rouw. In vijfdaagse retraites krijgt datgene aandacht, wat aandacht behoeft, zodat mensen weer verder kunnen in hun leven. Els en Maartje werken vanuit de overtuiging dat het lichaam vaak meer weet dan we denken. In de retraites helpen ze mensen om weer de regie te krijgen over hun eigen leven in een periode van rouw. Voor meer informatie en data: kijk op www.rouwretraitesruimtevoorjou.nl, www.facebook.com/RouwretraitesRuimteVoorJou/  of mail naar info@rouwretraitesruimtevoorjou.nl.