Agenda Professionals

Juni 13 - Webinar Een nieuwe Kijk op Trauma en Verslaving (gratis en algemeen toegankelijk)

Jan Winhall, CanadesepPsychotherapeut FOT combineert Focusing en het Polyvagaal Model tot een nieuwe benadering en behandeling van trauma en verslaving.
Op uitnodiging van de Vereniging voor Persoonsgerichte Experientiële Psychotherapie en in samenwerking met Focuscentrum Aaffien de Vries, geeft Jan in dit webinar een inleiding op haar boek en op de daarin beschreven, niet veroordelende, bottom-up benadering van trauma en verslaving. Zij biedt handvatten om het autonome zenuwstelsel te reguleren in een veilige verbinding met het zelf en met anderen. De inzichten zijn toepasbaar op diverse terreinen.

When: di juni 13
Where: Online

Juni 2023 - Introductie Focusing en werken met een innerlijke criticus

3-daagse basistraining voor coaches en hulpverleners HBO/universitair), 15, 16 en 29 juni 2023
Accreditatie waaronder SKB, NVPA, NFGA, VNT, VBAG, SRVB, NOBCO, SKGV, BAM e.a.

When: do juni 15 - do juni 29

Online Supervisiebijeenkomst 27 juni

Online supervisie bijeenkomst voor iedereen die Focusing gebruikt in zijn of haar werk.
Iedere 4e dinsdag vd maand 20.00 21.30 uur
Kosten € 75,00 opgave aaffien.de.vries@gmail.com

When: di juni 27

Juli Verdiepingsdag 2 - 4 Muziek als deur naar de binnenwereld

4 verdiepingsdagen 2023 voor professionals die bekend zijn met Focusing
6 juli - met Piet Koek - Focussen en Muziek
Een gouden samenklank die ontroert en rechtstreeks naar binnen voert.

When: do juli 6

Juli 2023 - Introductie Focusing in Therapie

2-daagse training Focusing voor psychologen en psychotherapeuten. // 13 en 14 juli
Accreditatie: NIP LWP, NIP A&O/A&G, VPEP, FGzP

When: do juli 13 - vr juli 14

Online Supervisiebijeenkomst

Online supervisie bijeenkomst voor iedereen die Focusing gebruikt in zijn of haar werk.
Iedere 4e dinsdag vd maand 20.00 21.30 uur
Kosten € 75,00 opgave aaffien.de.vries@gmail.com

When: di juli 25
Where: Online

September 2023 - Specialisatie Focusing in Therapie IX

2-jarige Specialisatie waarin professioneel begeleiders focusinterventies leren integreren in de eigen therapie- of begeleidingsmethodiek en stijl.
12 blokken van 2 dagen, start 22 sept.
Accreditatie: VPEP, FGzP, e.a.

When: vr september 22 - vr augustus 1 2025

Online Supervisiebijeenkomst

Online supervisie bijeenkomst voor iedereen die Focusing gebruikt in zijn of haar werk.
Iedere 4e dinsdag vd maand 20.00 21.30 uur
Kosten € 75,00 opgave aaffien.de.vries@gmail.com

When: di september 26

Oktober Verdiepingsdag 3 -4 Focusing en Oplossingsgerichte Therapie

4 verdiepingsdagen 2023 voor professionals die bekend zijn met Focusing.
5 oktober met gastdocent Hennie Meppelink
Focusing en Oplossingsgerichte Therapie lijken elkaars tegenpolen, maar blijken elkaar wonderwel goed te kunnen aanvullen en versterken.

When: do oktober 5

Oktober 2023 - Introductie Focusing in Therapie

2-daagse training Focusing voor psychologen en psychotherapeuten. // 12 en 13 oktober.
Accreditatie: NIP LWP, NIP A&O/A&G, VPEP, FGzP

When: do oktober 12 - vr oktober 13

Online Supervisiebijeenkomst

Online supervisie bijeenkomst voor iedereen die Focusing gebruikt in zijn of haar werk.
Iedere 4e dinsdag vd maand 20.00 21.30 uur
Kosten € 75,00 opgave aaffien.de.vries@gmail.com

When: di oktober 24

November 2023 - Introductie Focusing en werken met een innerlijke criticus (VOL)

3-daagse training voor therapeuten, coaches, counselors, maatschappelijk werkers en andere hulpverleners. // 9, 10 en 23 november
Accreditatie: SKB, NFG, NVPA, LVPW, SKGV, RV, NOBCO, POH GGZ, Registerplein e.a.

When: do november 9 - do november 23

Online Supervisiebijeenkomst

Online supervisie bijeenkomst voor iedereen die Focusing gebruikt in zijn of haar werk.
Iedere 4e dinsdag vd maand 20.00 21.30 uur
Kosten € 75,00 opgave aaffien.de.vries@gmail.com

When: di november 28

December Verdiepingsdag 4 - 4 Als niets lijkt te helpen

4 verdiepingsdagen 2023 voor professionals die bekend zijn met Focusing.
14 december met gastdocent Ton Steehouder
Stilstaan bij je machteloosheid als je de cliënt niet kunt helpen én ervaren hoe je juist dát verder helpt

When: do december 14

Online Supervisiebijeenkomst

Online supervisie bijeenkomst voor iedereen die Focusing gebruikt in zijn of haar werk.
Iedere 4e dinsdag vd maand 20.00 21.30 uur
Kosten € 75,00 opgave aaffien.de.vries@gmail.com

When: di december 19

Februari 2024, Verdiepingsdag 1 - 4 Groeien als mens en als professional

4 verdiepingsdagen 2024 voor professionals die bekend zijn met Focusing.
datum en onderwerp wordt nader bekend gemaakt

When: do februari 22

Maart 2024 - Introductie Focusing in Therapie

2-daagse training Focusing voor psychologen en psychotherapeuten. // 7 en 8 maart
Accreditatie: VPEP, FGzP e.a.

When: do maart 7 - vr maart 8

Maart 2024 - Introductie Focusing en werken met een innerlijke criticus

3-daagse basistraining voor coaches en hulpverleners HBO/universitair) 30, 31 maart en 13 april 2023.
Accreditatie waaronder SKB, NVPA, NFGA, VNT, VBAG, SRVB, SKGV, BAM e.a.

When: do maart 21 - do april 4