Specialisatie Focusing in therapie

Programma

2-jarige opleiding (12 x 2 dgn) waarin cursisten zich het focussen eigen maken en focusinterventies leren integreren in de eigen therapeutische of begeleidingsmethodiek en stijl.

Doelgroep

psychologen, (vak)therapeuten, counselors en andere hulpverleners in de psychosociale hulpverlening.

Accreditatie:

VPeP (30 ptn), NIP A&O/A&G (144 ptn), SRVB (75), FGZP (210) , eventuele anderen op verzoek

Docenten

Aaffien de Vries + gastdocenten:

  • Ynke Zuidam
  • Nini de Graaff
  • Marja Kuzmanic
  • Claude Missiaen
  • Jessica Delooz
  • Hennie Meppelink

De biografieën van de docenten zijn hier te bekijken of downloaden.

Aantal deelnemers

Maximaal 12

Locatie

omgeving Utrecht

Studiebelasting

324 uur verdeeld over 2 jaar:

  • 6 X 2 cursusdagen per jaar (144 uur)
  • 180  uur literatuur, oefening, opdrachten

 

Voor het aanvragen van de brochure klik op Contact

Werkwijze en inhoud:

1e jaar

Het eerste jaar is vooral gericht op het zelf focussen en elkaar daarin begeleiden. Zelf leren focussen is de beste manier om ook de cliënt te leren begeleiden bij een focusproces en geeft de cursist tevens de gelegenheid te werken aan eigen blokkades en valkuilen. Het accent ligt op ervaren, toch is theoretische vorming onmisbaar en komt zeker ook aan bod. Onderwerpen die aan bod komen: basisconcepten van focussen; Gendlins  persoonlijkheidstheorie; visie op pathologie; therapietheorie; innerlijke criticus; blokkades en verslavingen; te dichtbij, te veraf processen; intellectualisering; overweldigd worden door emoties; externaliseren.

2e jaar

Het tweede jaar is meer gericht op het inpassen in de eigen therapeutische praktijk.  Er is geen vaststaand protocol of model dat gevolgd dient te worden. Integendeel, de cursisten worden aangemoedigd hun eigen stijl en benadering te ontwikkelen. Van cursisten wordt verwacht dat zij opnames en transcripties van sessies  inleveren. Er is meer supervisie voorzien. Iedere cursist verzorgd eenmaal een presentatie rond de literatuur. Verschillende gastdocenten presenteren hun specifieke doelgroep of benaderingswijze of toepassing van Focusing in de praktijk.

Ontwikkeling en toetsing

Zowel in het eerste als in het tweede jaar wordt van de cursisten verwacht dat zij na iedere tweedaagse bijeenkomst een reflectieverslag schrijven. Ook wordt de cursisten gevraagd, reeds vanaf het begin van de opleiding een focusdagboek bij te houden met focuservaringen en vragen. Aan het einde van het eerste jaar schrijven de cursisten een verslag waarbij ze reflecteren op de afgelegde weg. Hierin komen  de sterke en reeds ontwikkelde kwaliteiten aan bod en worden aspecten geformuleerd die aandacht behoeven in het tweede leerjaar. In het tweede jaar vindt supervisie plaats en verzorgen de cursisten een literatuurpresentatie voor de groep. De opleiding wordt afgesloten met een sessieverslag en eindreflectie.

 

Wat deelnemers over deze opleiding zeggen

Bij  de FiT opleiding leer ik allereerst stil te staan bij en bewust te worden van wat er in mij omgaat door contact met mijn lichaam te maken. Met alles wat ik daarin ervaar word ik daarbij dan vanzelf uitgenodigd om dit ook toe te passen in het contact met cliënten. Er is in de kleine, veilige opleidingsgroep veel tijd en ruimte om te oefenen en te ervaren, en daardoor merk ik dat ik verander als mens en als therapeut. Door haar rustige en accepterende houding draagt Aaffien veel bij aan de veiligheid van de opleiding, en de cursusdagen voelen dan ook als een soort  thuiskomen. Absoluut een aanrader!

 

 

Annegine van der Berg

Gz-psycholoog

Met een verdergaande aandacht dan mindfulness, helpt focusing mij op te merken wat er in mijn lichaam en geest gebeurd en vooral wat dit betekent. Daarnaast leer ik hoe anderen te helpen dit ook toe te passen in moeilijke situaties of het dagelijks leven en zo een gids te hebben die altijd beschikbaar is. 

 

 

Dor van de Gazelle

Maatschappelijk Werkende

Ik heb ongeveer drie jaar getwijfeld, uiteindelijk besloten om in te stappen en geen spijt :-). Het doet goed  om aandacht te hebben voor dat wat nog geen woorden heeft, maar wel essentieel is. Het brengt de mystiek weer wat terug. Het mogen onderzoeken, de tijd mogen nemen, het niet hoeven te weten. En toch gaat het wel degelijk ergens over en gaat het wel degelijk ergens heen. Het is verrijkend om hiermee twee jaar lang, samen met anderen, te mogen spelen en onderzoeken. 

 

 

Renie Bahlman

GZ psycholoog

De Specialisatie is echt de kers op de taart in mijn al wat langere loopbaan als hulpverlener. De opleiding helpt mij om meer in contact te zijn met mezelf en van daaruit contact te maken met de ander. In mijn werken met cliënten kan ik daarom nog beter aansluiten, waardoor het proces zich verder verdiept. Ik kan het geleerde heel goed integreren in mijn bestaande manier van werken.

 

 

Ton Steehouder

ECP en EFT Therapeut

Ik ben de opleiding FiT gestart omdat ik meer lichaamsgericht wilde kunnen werken. Als aanvulling op mijn oplossingsgerichte benadering. Meer stilstaan bij wat het lichaam iemand vertelt, naast wat het hoofd weet en zegt. Ik ben erg blij dat ik de stap heb gezet om de opleiding te doen. Door te leren Focussen heb ik echt een verdiepingsslag gemaakt in mijn begeleiding. De opleiding, of misschien beter gezegd, Aaffien, biedt ruimte om het Focussen in je eigen tempo en op je eigen manier te verkennen en leren toepassen. Doordat we in een kleine groep werken is er al snel voldoende vertrouwdheid ontstaan om ook mijn eigen proces aan te gaan in het vele oefenen met elkaar. Deze eigen ervaring met het Focussen heeft me geholpen om sneller te begrijpen/voelen dat het soms beter is even stil te staan bij wat je lichaam zegt in plaats van bij wat je er over denkt of weet. In dat dit zo snel vertrouwd kan met elkaar speelt de open houding van Aaffien naar mijn mening ook een belangrijke rol. Ze vertelt niet alleen over Focussen maar laat ook echt zien wat het is.  Mijn eindcijfer is een 10  – zeer aan te bevelen!

 

 

Hennie Meppelink

Registerpsycholoog A&O

De begeleiding door Aaffien heb ik als zeer prettig en leerzaam ervaren. De niet beoordelende, liefdevolle, uitnodigende en open houding heeft geleid tot een veilige en verbonden leeromgeving voor de groep. Dit heeft mij de moed gegeven me kwetsbaar op te stellen, te kunnen experimenteren en exploreren. Èn haar houding is voor mij een voorbeeld van hoe ik zelf als focusser present zou willen zijn. Doordat er veel aandacht is voor de eigen innerlijke processen zijn de weekenden voor mijn eigen ‘living forward’ verrijkend geweest, als een psychologische wellness, vitaliserend.  Hierdoor is het leren te focussen vanuit de rol als therapeut voelbaar, concreet tastbaar geworden. Focusing heeft hierdoor kunnen verinnerlijken op lichamelijk niveau en is niet op slechts mentaal begripsniveau gebleven, waar Focusing ook over gaat.  De gastdocenten zijn een grote toevoeging, omdat ze allen anders zijn qua persoon, qua therapeutische achtergrond en in hun werkgebied. Aaffien en de gastdocenten hebben allen hun eigen werkstijl, inspirerend dat er zoveel manieren zijn om te focussen. Er is zoveel te leren, ontdekken, een nieuwe wereld die voor me opengaat en waar ik graag nog verder in rondreis.

Anne Pauly

GZ-psycholoog

De hoofddocent was door haar modelgedrag als docent en begeleider heel voorwaarde scheppend voor een positief en veilig leerklimaat. Dit heeft procesbevorderend gewerkt voor mijn eigen leerproces. Ik ben, direct vanaf het begin, begonnen met de toepassing van Focusing in mijn eigen praktijk. Ik heb het langzamerhand volledig geïntegreerd in mijn therapie, coaching en training.

Psycho Sociaal Werker

Ik heb meer plezier in mijn werk gekregen. Ik werk nu meer vanuit vertrouwen, vanuit een innerlijk weten, dan vanuit gestelde doelen. Er is meer samenspel met de cliënt waarbij we ons samen bevinden op het snijvlak van het bewuste en onbewuste. Hoe meer verbonden ik ben met mijzelf hoe beter ik kan aansluiten bij het proces van de cliënt.

GZ Psycholoog