Eenvoudig, diepgaand en effectief

Het gebruik van focusinterventies brengt cliënten sneller bij de kern en geeft hen de ervaring van eigen verantwoordelijkheid.

Het geeft handvatten om in contact te komen met verdrongen emoties én het helpt leren omgaan met overweldigende emoties en traumatische ervaringen.

In veel opleidingen wordt aandacht geschonken aan focusing. Dit blijkt vaak te summier te zijn om er echt mee te kunnen werken. Er is speciaal voor professionals een introductietraining ontwikkeld die tevens dienst doet als opfriscursus. Focusing is niet alleen helpend bij gesprekken maar is ook ondersteunend aan de therapeut zelf. Bij de training hoort een uitgebreide syllabus met veel praktische aanwijzingen.

Na de basistraining (of een vergelijkbare voorbereiding) is het mogelijk de Specialisatie Focusing in Therapie te volgen. In dit traject leren de deelnemers alle ins en outs van het focussen kennen en hoe focusinterventies op een natuurlijke wijze in te weven in de eigen vorm en persoonlijke stijl van therapie of counseling.

 

Aanbod

Tweedaagse Introductie Focusing in Therapie voor psychologen en psychotherapeuten

Accreditatie NIP LWP, NIP A&O, VPeP, FGzPt

Driedaagse basistraining voor coaches en hulpverleners HBO/universitair)

Accreditatie waaronder SKB, NVPA, NFGA, VNT, VBAG, SRVB, NOBCO, SKGV, BAM e.a.

Specialisatie Focusing in Therapie 

accreditatie VPeP (herregistratie en opleiding psychotherapie), SRVB; NIP A&G A&O, NVvP

Workshop, training op maat

Workshop of training voor een organisatie, vakgroep, maatschap of beroepsvereniging etc.

Supervisie

op (een aspect van) eigen functioneren en/of op gebruik Focusing in contact met cliënten.

Intervisie

advisering/begeleiding in een bestaande intervisiegroep

Wat deelnemers over de trainingen zeggen

‘’Mijn oog viel op deze training toen ik op zoek was naar punten voor mijn herregistratie. Bij het lezen van de literatuur vooraf merkte ik al dat mijn hele lijf ja zei tegen deze training. Het innerlijk weten van het lichaam wordt uitgenodigd, herkend en erkend. Dit respect voor ieders eigen wijsheid, te kennen via het lichaam, zit in de hele training verweven en merk je bij Aaffien in alles, in de opbouw van de training, tijdens de demonstraties, de manier waarop ze vragen stelt, uitlegt, lesgeeft, oefeningen nabespreekt. Op ontspannen en bezielde wijze leer je concrete en subtiele technieken, die je direct kunt toepassen. Ik ben dankbaar dat ik bij deze training was; het heeft me verdere verdieping gegeven, zowel persoonlijk als vakmatig.’’
Marieke Tiedink

Registerpsycholoog NIP, Hoogte 70

In de basistraining Focusing heb ik geleerd dat de houding ten opzichte van wat er in ons leven speelt cruciaal is. We zijn vaak geneigd ongeduldig en oordelend om te gaan met wat er is. Het was een eye-opener om te merken hoe belangrijk het is dat cliënten kunnen ervaren dat ze niet hoeven samen te vallen met hun verdriet, angst of frustratie.
Roel Schoemaker

Basispsycholoog, Praktijk Hoek Melkweg, Groningen

De trainer Aaffien de Vries geeft de training vol overgave. Ze weet op haar zeer eigen manier elke cursist de volle aandacht te geven. Mede door haar prettige stem weet ze een veilige en stimulerende werksfeer te creëren. In de praktijk merk ik, dat focussen cliënten op een vrij eenvoudige manier helpt bij hun gevoel te komen. Dit kan het therapieproces versnellen, omdat er inzicht ontstaat in “waar het echt over gaat”.
Het mooie is ook, dat je zowel als therapeut en als cliënt deze methode kunt gebruiken.

Zij laat levend worden zowel degene die focust als de begeleider. Zij is een model van hoe uitnodigend in het lichaam te bestaan. Zij wisselt aandachtig tussen verstilling en in energie zijn.

Focusing is het gevoel in het lichaam opmerken en er aandacht aan geven. Er is iets voelbaar in je lichaam en dat gaat over iets in je leven. Bijvoorbeeld iets wat je spannend vindt. Het gevoel in het lichaam of het ‘iets voelen in het lichaam’ is niet louter fysiek. Het gaat namelijk om een ‘gevoels-ervaring’. Dat ervaren is niet volledig met het verstand te bevatten. Het gaat in focusing om het vrij laten komen van het vermogen van het lichaam tot innerlijk weten.

Bert van Hees

Trainer en coach

De tweedaagse introductie focusing was een goede inleiding in wat focusing nou eigenlijk is, en wat de potentie en meerwaarde ervan kan zijn in de praktijk, wanneer wel en niet toepassen. We oefenden met basisvaardigheden, zoals spiegelen- om op het niveau van de focusser te blijven, of hoe een probleem of gevoel net buiten de cliënt te plaatsen zodat híj niet het gevoel of probleem is.

Het was vooral een zeer inspirerende workshop, die met aandacht en liefde werd gegeven, net als de methode zelf- rustig, uitnodigend en positief. Dit aan den lijve ondervinden geeft inzicht in hoe fijn het met een cliënt zou kunnen werken, om meer in contact te komen met diens emoties, wensen e.d., dat wat het lichaam ‘weet’. Ik vond Aaffien een zeer betrokken en fijn mens, die tegelijkertijd zeer kundig is. Ik denk er met veel plezier aan terug.

Ik heb bij Aaffien de basiscursus Focusing gevolgd. Aaffien is een prettige trainer die respectvol cursisten begeleidt/ opleidt. Naast theoretische kennis geeft ze veel praktische handvatten die in mijn praktijk ook goed bruikbaar zijn! Het waren twee inspirerende dagen.