Visie

Als er licht is in de ziel, zal er schoonheid zijn in de mens
Als er schoonheid is in de mens, zal er harmonie zijn in het huis
Als er harmonie is in het huis, zal er rust zijn in het land
Als er rust is in het land, zal er vrede zijn op aarde
Chinese wijsheid

Missie

Het is mijn passie en mijn missie om mensen vaardigheden aan te reiken om het licht in de ziel te hervinden. Evenzo goed wil ik vaardigheden aanreiken voor het omgaan met het niet te vermijden donker van de ziel.
Mijn bijdrage aan een betere wereld is mensen leren even stil te staan en benieuwd te luisteren, naar zichzelf én naar de ander.

Basishouding

Vriendelijkheid en gelijkwaardigheid, benieuwdheid en niet-weten, aandacht en respect, dat zijn belangrijke waarden voor het focuscentrum. In een voortdurende oefening worden deze ingebracht in de basishouding.
Een houding die tot uiting komt in de activiteiten, de persoonlijke contacten en in de bedrijfsvoering.