Algemene Voorwaarden Individuele cliënten / supervisanten

Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over een afspraak, wordt gedoeld op een afspraak voor een individuele Focusing sessie of Focusing Supervisie sessie. Supervisie kan zowel individueel als in groepsverband plaats vinden.

Lees hier de Algemene Voorwaarden voor groepsactiviteiten

Afspraken

Afspraken voor individuele sessies kunnen per telefoon of per email gemaakt worden.
De duur van een Focusing sessie is 45 – 60 minuten.

Voor wie nog geen kennis heeft gemaakt met Focusing bestaat de eerste afspraak uit een kennismaking en een eerste Focusing sessie. Afhankelijk van de wens en behoefte van de cliënt wordt informatie over en weer uitgewisseld, verwachtingen en mogelijkheden komen aan bod. Zie ook algemene informatie. De duur van een kennismaking is 45 – 60 minuten.

Supervisieafspraken kunnen los gemaakt worden of er kan een traject afgesproken worden. In het laatste geval wordt een supervisieovereenkomst opgesteld.
De duur van een supervisie sessie is 60 – 75 minuten.

Annulering

Afspraken kunnen kosteloos geannuleerd worden tot 24 uur voor het tijdstip van de afspraak.
Afspraken die door de cliënt/supervisant binnen 24 uur worden geannuleerd worden voor 50 % in rekening gebracht. Bij niet verschijnen wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
Indien het Aaffien de Vries niet mogelijk is een afspraak na te komen wordt de cliënt/supervisant hiervan zo vroeg mogelijk op de hoogte gesteld. Natuurlijk wordt er vervolgens een alternatieve mogelijkheid geboden.

Facturering

Betaling gebeurt achteraf volgens een vooraf bekend gemaakt tarief.

  • Focusing sessies 95 euro
  • Supervisie sessies 125 euro.
  • Supervisie ikv een opleiding die gevolgd wordt bij Focuscentrum Aaffien de Vries – 95 euro

De kosten voor een supervisietraject van meerdere sessies wordt vooraf in zijn geheel voldaan. Indien gewenst is gespreide betaling, in overleg, mogelijk.

Facturen worden in de regel binnen drie weken na de afspraak opgesteld en toegestuurd. Betaling van de factuur binnen 14 dagen. Indien dit niet mogelijk is wordt een berichtje met opgave van redenen op prijs gesteld.
Focusing sessies worden niet vergoed door ziektekostenverzekeraars.

Privacy

Aan een ieder die zich meldt voor een activiteit bij Focuscentrum Aaffien de Vries wordt gevraagd een inschrijfformulier in te vullen met NAW gegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor facturering, communicatie mbt de afspraken en, indien aangegeven, verzending van de nieuwsbrief.
Van individuele sessies maak ik korte aantekeningen als geheugensteuntje voor een volgende afspraak. Indien gewenst kunnen deze in een volgende sessie voorgelezen worden, en op verzoek verwijderd worden. Zie voor meer informatie het Privacy Statement.

Focusing

Focusing is ontdekt en ontwikkeld door dr. Eugene Gendlin (1926 – 2017), Amerikaans filosoof en psycholoog. Focusing blijkt een belangrijke, zo niet de belangrijkste, succesfactor van psychotherapie te zijn. Het gaat daarbij vooral om een vaardigheid van de cliënt. Cliënten die dit niet al uit zichzelf doen blijken het goed te kunnen leren.

Focusing kan heel therapeutisch werken, het heeft een helende werking op oude en nieuwe pijnen, helpt psychische klachten te ‘verhelpen’ en bevordert persoonlijke groei. Toch is Focusing op zich geen therapie. De focusbegeleider is geen therapeut die een cliënt ‘in behandeling neemt’. Er worden dan ook geen diagnoses gesteld of behandelplannen opgemaakt. Client en begeleider bespreken samen de duur van de begeleiding en deze kan tussentijds aangepast worden.

Focusing is gericht op de persoonlijke ervaring (hoe voelt dat in je lijf?), op betekenis en zinvinding (wat betekent dit in jouw leven op dit moment?) en op het vertrouwen in positieve verandering (de volgende groeistap komt van binnen uit!). Daarmee bevindt het zich in, en maakt deel uit van het persoonsgerichte, experientiële en het existentiële gedachtengoed. Focusing kan een belangrijke aanvulling zijn op of in (psycho)therapie, is een ‘zelfhulpmethodiek’, en kan ook een levenshouding worden.

Professionaliteit

Ik, Aaffien de Vries ben gecertificeerd Focusbegeleider, – trainer en – opleider namens het International Focusing Institute in New York. Ik heb 30 jaar ervaring in het zelf focussen, anderen daarin begeleiden, focuscursussen en workshops geven (binnen en buitenland) en in het opleiden van begeleiders en trainers. Bij Mia Leijssen, KU Leuven volgde ik de opleiding counselor Existentieel Welzijn.

Meer informatie over mij is te vinden op de website, onder andere een introductiefilmpje: https://www.focuscentrumadv.nl/organisatie/aaffien-de-vries en een werkstuk over Existentieel Welzijn: https://www.focuscentrumadv.nl/inspiratie

Klachtenregeling

Focuscentrum Aaffien de Vries kent een eigen interne klachtenprocedure én is aangesloten bij een geschillencommissie. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld. Reglement Geschillencommissie. Lees hier de klachtenregeling.

Privacy

Focuscentrum Aaffien de Vries geeft gehoor aan de Algemene Verordening Gegevensbeheer met een Privacy Statement waarin opgenomen welke gegevens worden  beschreven welke gegevens worden opgeslagen, waarvoor deze gebruikt worden en hoe deze beveiligd zijn. zie hiervoor de pagina: Privacy Statement.

Algemene Voorwaarden Groepen

Klachtenregeling

Privacy Statement