Privacy Statement

Verklaring mbt gegevensbeheer 25 mei 2018

Focuscentrum Aaffien de Vries ging en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw gegevens. In dit Privacy Statement wordt beschreven welke gegevens we opslaan, waarvoor deze gebruikt worden en hoe deze beveiligd zijn. Hiermee wordt gevolg gegeven aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (25.05.2018).

De volgende gegevens zijn of worden je gevraagd als je je aanmeldt voor een activiteit (cursus, workshop, opleiding), individuele sessies of supervisie:

NAW gegevens: Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Emailadres.
Deze gegevens staan opgeslagen in een adressenbestand. Ze worden gebruikt voor het maken van facturen, communicatie in verband met afspraken of je te informeren over een cursus of workshop waarvoor je je hebt opgegeven. In het adressenbestand staat ook wanneer je welke cursus of workshop bij mij gevolgd hebt.

In het geval dat je een cursus of opleiding volgt vraag ik je ook naar je (hulpverlenings-) beroep, je beroepsvereniging en eventueel je website.
De vragen mbt je beroep hebben te maken met de toelatingseisen. De beroepsvereniging is voor mij interessant om te weten in verband met aanvraag accreditaties. De vraag of je een website hebt gaat louter om interesse in wat je doet en hoe jij dat aanbiedt.

Als je meedoet aan een cursus of workshop krijg je een deelnemerslijst met de NAW gegevens van je medecursisten. In de bevestigingsmail van je aanmelding vraag ik je het me te laten weten als je er bezwaar tegen hebt dat jouw gegevens op die lijst komen.

Behalve de genoemde deelnemerslijsten worden je gegevens niet beschikbaar gesteld aan derden. Tenzij op nadrukkelijk verzoek van jouzelf.
Soms word ik gevraagd om mensen met elkaar in contact te brengen. Ik zal altijd eerst je toestemming vragen om je emailadres of telefoonnummer aan iemand door te geven.

Wie de nieuwsbrief ontvangt heeft daar in het verleden om verzocht of toestemming voor gegeven (schriftelijk of mondeling). Nieuwe aanmeldingen komen via het inschrijfformulier, via de website of via een email. Onderaan de nieuwsbrief staat hoe je je kunt afmelden. Een email sturen kan natuurlijk ook!

Als je je via de website opgeeft voor de nieuwsbrief dan staat alleen je emailadres in de verzendlijst van de nieuwsbrief.

Je NAW gegevens blijven in principe gewoon beschikbaar. Op het moment dat jij geen contact meer hebt met mij worden het passieve gegevens die slechts iets zeggen over welke activiteiten je hebt gedaan bij Focuscentrum Aaffien de Vries.
Ivm de regels van de belastingdienst worden facturen gedurende de wettelijke periode bewaard. Daarna hebben ze geen functie meer en worden (periodiek) verwijderd.

Van individuele sessies die je bij mij volgt maak ik korte notities. Deze notities bestaan slechts uit dat wat aan de orde is geweest. Ik maak in de notities geen analyses, geen interpretaties, geen hypothesen, geen plannen etc. Deze notities zijn slechts bedoeld als geheugensteuntje voor mij voor een volgende afspraak. Mocht je dat willen dan is het mogelijk om tijdens een afspraak deze notities aan je voor te lezen. Ze worden niet schriftelijk gedeeld. Mocht je er bezwaar tegen hebben dat ik deze notities maak dan zal ik ze op jouw verzoek verwijderen en geen nieuwe maken.

De gegevens die ik heb opgeslagen zijn alleen te vinden nadat een wachtwoord is ingetoetst. Dat wachtwoord is in mijn beheer en kan alleen met mijn toestemming gebruikt worden. Dit geldt eveneens voor ingediend huiswerk ikv een cursus of opleiding. De NAW gegevens worden alleen gebruikt voor zover dat voor de bedrijfsvoering noodzakelijk is. De persoonlijke notities alleen ter voorbereiding op een gesprek.

Reflecties, verslagen en literatuurbesprekingen die ingeleverd worden in het kader van een opleiding en gedeeld moeten worden met mede cursisten, worden bewaard in een gesloten file in Dropbox. Tot deze file hebben alleen de deelnemers van de betreffende opleiding toegang. Deze file wordt een maand na afloop van de opleiding verwijderd.

Mocht je vragen hebben of willen overleggen over iets uit dit privacy statement dan kun je contact met me opnemen, via de mail of via telefoon. De gegevens vind je nog eens hieronder vermeld.

Contactgegevens

Focuscentrum Aaffien de Vries
Hulststraat 9
9331JS Norg
tel 0592612613
mobiele tel 0612690823
email aaffien@focuscentrumadv.nl; aaffien.de.vries@gmail.com
website www.focuscetrumadv.nl
contactpersoon Aaffien de Vries

Algemene Voorwaarden Groepen

Algemene Voorwaarden Individuele cliƫnten / supervisanten

Klachtenregeling

Privacy Statement